Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA KORISNIKA USLUGE

Sukladno odredbi čl. 6. St.1. toč.3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 pisani prigovor potrošača može se podnijeti :

  • pisano u poslovnim prostorima
  • na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • poslati poštom na adresu:  M.R.ITINERIS d.o.o. Veljaki 35, 52232 Kršan

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.